Adaptació d’ajudes visuals

La Baixa Visió és qualsevol grau de discapacitat visual que limiti el camp de visió d’una persona i que no pugui ser corregida amb ulleres convencionals, lents de contacte i/o cirurgia.

En funció de la visió disponible i de les necessitats visuals de cada pacient, realitzem una ajuda que pugui estar orientada a visió propera, intermèdia, llunyana o combinada.

Les ajudes visuals poden contribuir a millorar la visió una gran part de la població amb problemes d’agudesa i camp visual.

La Baixa Visió ajuda els pacients que pateixen malalties oculars entre d’altres com:

  • Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE)
  • Forat Macular
  • Retinopatia Diabètica
  • Miopia Degenerativa
  • Retinosi Pigmentària
  • Despreniment de Retina
  • Glaucoma
  • Pèrdues de camp visual
  • Malaltia d’opacitat dels mitjans oculars

Els productes de Baixa Visió més comuns són els següents: microscopis, ulleres amb alta addició, telemicroscopis, pantalles portàtils digitals, lupes, filtres especials i productes específics d’ajuda en la vida diària.

Baixa visió