El glaucoma és una malaltia ocular complexa que involucra múltiples factors i presenta característiques específiques, com el dany del nervi òptic i pèrdua del camp visual. Si l’augment de pressió dins de l’ull (anomenada pressió intraocular o PIO) generalment està present, els pacients amb PIO dins del rang normal també poden desenvolupar glaucoma.

Mesura de la pressió ocular

La pressió ocular es mesura en mil·límetres de mercuri (mm Hg). La pressió ocular normal varia entre 12 i 22 mmHg, i la pressió ocular que superi els 22 mm Hg es considera superior a la normal. Quan la PIO és superior als valors normals però la persona no mostra signes de glaucoma, això s’anomena hipertensió ocular.

La pressió ocular elevada per si sola no provoca glaucoma. No obstant això, és un important factor de risc. Els individus que hagin rebut un diagnòstic de pressió ocular elevada s’han de sotmetre a exàmens oculars integrals i periòdics realitzats per un oftalmòleg professional per tal de controlar la presència de signes que indiquin l’aparició de glaucoma.

PIO de glaucoma

La terminologia “sospita de glaucoma” descriu a un individu que presenti una troballa que, potencialment, podria indicar glaucoma ara o en el futur. Per exemple, la pressió intraocular elevada o un nervi òptic sospitós, o fins i tot sòlids antecedents familiars, podrien situar una persona en la categoria de sospita de glaucoma.

En la majoria dels casos, la pèrdua de la visió generalment es produeix quan la pressió ocular és massa elevada per a l’individu en particular i es danya el nervi òptic. Tot dany que es produeixi no podrà revertir. En ulls amb glaucoma, la visió perifèrica (lateral) és el primer que es veu afectat. Els canvis en la visió poden ser tan graduals que no s’adverteixen fins que ja s’hagi produït una gran pèrdua.

Amb el temps, si no es tracta el glaucoma, la visió central també disminuirà i després es perdrà; aquesta és la manera en què s’adverteix amb major freqüència la ceguesa a causa del glaucoma. La bona notícia és que és possible controlar el glaucoma si es detecta de manera primerenca. A més, amb tractament mèdic i / o quirúrgic, la majoria de les persones amb glaucoma no perdran la seva visió.

Tractament

Se solen seguir tractaments mèdics per prevenir la pressió ocular elevada, que seran sempre adaptats a cada pacient.

Control pressió ocular