Qualitat, eficàcia i habilitats

Optometria és relacionar les necessitats de la persona amb la qualitat de visió, l’eficàcia visual i les habilitats de processament de la informació visual.

Així, entenem com a Qualitat de Visió la necessitat de discriminar detalls mitjançant una compensació òptica.

Eficàcia Visual són totes les habilitats visuals necessàries per tenir un rendiment visual òptim sense signes de fatiga (coordinació dels dos ulls, capacitat de canviar l’enfocament a distàncies diferents i de moure els dos ulls amb rapidesa i precisió).

Per últim, les Habilitats de Processament de la Informació Visual fan referència al fet que la informació introduïda a través dels nostres ulls es processi correctament fins a les àrees del cervell que s’encarreguen de la visió, i que a més a més s’integri amb la informació rebuda amb la resta dels sentits.