A òptica Optimón òptics tenim un taller òptic propi per agilitzar l’entrega de les teves ulleres i ser eficaços amb el centratge de la distància pupilar amb el centre òptic de les lents.
Fem muntatge d’ulleres ranurades, taladrades (a l’aire), de metall i acetat i soldadures de metall i acetat.
Ens agrada entregar les teves ulleres ben ajustades i això ho aconseguim fent-ho nosaltres directament.
Taller òptic