Reeducació del sistema visual

Hi ha un nombre important de pacients que no aconsegueixen solucionar totalment o parcialment els seus problemes visuals amb ulleres o lents de contacte. Manifesten símptomes que no els permeten aconseguir una comoditat i visió eficaç.

Aquestes persones solen tenir limitacions visuals en la seva vida quotidiana. Inclús en nens i adolescents es poden donar problemes de rendiment escolar i aprenentatge.

Els símptomes més comuns són els següents:

 • Mal de cap
 • Ulls vermells
 • Picor ocular
 • Llagrimeig
 • Pestanyeig dels ulls
 • Visió doble o borrosa
 • Problemes d’enfocament en els canvis de distància
 • Cansament al llegir
 • Perdre la línia de lectura
 • Posicions incorrectes del cap al llegir
 • Tapar-se un ull al llegir o escriure
 • Mala comprensió lectora
 • Saltar-se paraules o línies
 • Torçar l’ull en alguna distància

Per a tots aquests símptomes existeix la Teràpia Visual, que és una atenció optomètrica específica i molt efectiva en el tractament de problemes funcionals acomodatius i binoculars, així com en moviments oculars i d’aprenentatge.

L’objectiu de la Teràpia Visual és l’eliminació o reducció dels símptomes que manifesta el pacient. Està orientada a la reeducació del nostre sistema visual mitjançant exercicis específics amb la finalitat d’obtenir una resposta automàtica i inconscient davant les necessitats visuals de la persona.

Normes de conducta visual

Amb l’objectiu de prevenir problemes oculars o de visió degut a postures incorrectes o a factors ambientals, tals com: il·luminació inadequada, feines d’aprop o lluny o espais tancats que delimiten considerablement l’espai visual, s’ha de conèixer i aplicar les NORMES DE CONDUCTA VISUAL, que s’hauran de seguir per mantenir, conservar i potenciar la funcionalitat òptima del sistema visual.

EN AQUESTA CURA VISUAL DEPENDRÀ EL RENDIMENT NO NOMÉS VISUAL SINÓ INTEL·LECTUAL

 1. Procuri que la sala de treball estigui ben airejada i eviti que la temperatura ambiental sigui elevada.
 2. Si es possible, la taula de treball ha d’estar situada en un espai obert (finestra).
 3. L’il·luminació sobre la tasca haurà de ser tres vegades major que la il·luminació ambiental de la sala o habitació, la qual mai haurà d’estar enfosquida.
 4. Eviti que els ulls rebin directament la llum de les bombetes. La millor manera d’il·luminar l’àrea de treball es col·locant una llum flexo a la nostra esquerra si som dretans o a la nostra dreta si som esquerrans.
 5. Eviti que el nen escrigui de forma que la ma, el braç o el cap produeixin ombres sobre el que s’escriu.
 6. El llapis o bolígraf ha de sostenir-se de forma que els dits polze, índex i mig quedin lluny de la punta (a 1,5 cm aproximadament). Això evitarà haver de torçar el cap per poder veure l’escriptura.
 7. El material de lectura ha d’estar inclinat 20º amb respecte al pla de la taula o escriptori.
 8. L’alçada de la cadira i la taula han de permetre mantenir la planta dels dos peus recolzada totalment sobre el terra, el cos dret i les espatlles lleugerament cap enrere, perque els dos ulls quedin situats a la mateixa distància de la tasca.
 9. No s’acosti excessivament al material de lectura o escriptura, ja que pot donar peu a una miopia funcional; aquesta distància ha de ser igual a la que existeix entre el colze i l’artell del dit mig.
 10. També haurà d’evitar la lectura tombat al llit.
 11. No mogui el cap al llegir, els ulls son els únics que han d’executar moviment amb regularitat i eficàcia.
 12. No giri el tronc ni inclini el cap mentre escriu o llegeix. Això pot donar lloc a problemes de visió induïts per postures inadequades.
 13. Eviti realitzar tasques d’aprop prolongadament per més de 30 minuts, sense descansar 5 minuts. No realitzar descansos periòdics produirà la pèrdua de la concentració i la disminució del rendiment.
 14. Eviti que sobre la taula, a més del material de lectura i escriptura usats, existeixin altres objectes desordenats que impedeixin realitzar les tasques amb comoditat.
 15. Si llegeix, escriu o veu la televisió, haurà de conscienciar-se de l’existència del conjunt d’objectes que es troba a la sala. Si no es així, el seu món visual estarà reduït perquè no té la visió perifèrica.
 16. Quan vegi la TV faci-ho amb l’habitació il·luminada.
 17. Eviti que la llum ambiental produeixi reflexes sobre la pantalla de la TV.
 18. Els nens no han de veure la TV més de 2 hores seguides, ja que aquesta activitat pot reduir la seva capacitat de pensar i crear.
 19. Eviti veure la TV tombat o des de el terra.
 20. Procuri que els ulls executin adequats moviments alternats de fixació i seguiment, així com tenir una excel·lent flexibilitat per enfocar a múltiples distàncies de forma ràpida i amb comoditat.
 21. Per últim, permetis tenir relaxat diàriament el seu cos.
Teràpia visual
Teràpia visual
Teràpia visual
Teràpia visual
Teràpia visual